• +37126888111
  • info@add-legal.lv

Agnese Bulmeistere

  • +37126733629
  • agnese.bulmeistere@add-legal.lv

Pieredze un specializācija

2020 ZAB “ADD Legal”, zvērināta advokāte
2019 – 2020 individuāli praktizējoša zvērināta advokāte
2018 – 2019 ZAB “Deloitte Legal”, zvērināta advokāte
2011 – 2017 zvērināta advokāta Egīla Radziņa birojs, zvērināta advokāte
2010 – 2011 Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs
2008 – 2011 SIA “Mediju tilts”, juriste
2008 – 2011 SIA “PR Studio”, juriste

Agnesei ir ievērojama pieredze tiesvedībās, viņa ir pārstāvējusi Latvijā lielākos uzņēmumus būvniecībā, finansēs, nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, veterinārmedicīnā un pārvadājumu nozarē. Sniegusi juridiskus atzinumus kredītiestādēm, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kā arī starptautiskiem uzņēmumiem būvniecības nozarē un vienam no lielākajiem pārvaldīšanas uzņēmumiem Latvijā. Konsultējusi par darba tiesību jautājumiem vienu no lielākajiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kā arī dažāda veida starptautiskus uzņēmumus par komerctiesību, darba tiesību un īpašuma tiesību jautājumiem. Pārstāvējusi klientus lietās par goda un cieņas aizskārumiem. Piedalījusies konstitucionālo sūdzību sagatavošanā Satversmes tiesai un Eiropas Cilvēktiesību tiesai.

Izglītība un dalība organizācijās

2017 profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jomā
2012 Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre
2012 Latvijas Universitāte, LLM
2010 Latvijas Universitāte, LLB

Valodu zināšanas: latviešu, angļu, krievu.

Publikācijas:
Autoru kolektīvs “Pakalpojumu līgums Kopējā modeļa projektā (DCFR)”, GlobeEdit

“Konkurences ierobežojums pēc darba tiesisko attiecību beigām”, iFinanses, iTiesības, 2018.gada 7.marts

“Mantojuma sadales plānošana”,iTiesības, 2018.gada 16.novembris

Intereses

Agnesē mīt ceļotājas gars, brīvajā laikā viņa dodas ne tikai tālu zemju ceļojumos, bet arī labprāt apskata vietējās dabas vērtības. Vēl Agnesi ļoti aizrauj dejošana, viņa ir trenējusies bačatas dejas mākslu.