• +37126888111
  • info@add-legal.lv

Emīls Jonins

  • +37126888111
  • info@add-legal.lv

Pieredze un specializācija

2020 ZAB “ADD Legal”, zvērināta advokāta palīgs
2019 individuāli praktizējošas zvērinātas advokātes Baibas Abzalonas palīgs
2017 – 2019 “ADD Legal”, jurists
2019 – 2020 Oxford University Press, pētnieks
2016 – 2017 ZAB “Rasa & Ešenvalds”, jurista palīgs

Emīlam ir ievērojama pieredze tiesvedībās, publisko iepirkumu strīdos, konkurences tiesībās, kā arī sporta un mediju tiesībās.
Publisko iepirkumu un konkurences strīdos Emīls ir pārstāvējis būvniecības, mežistrādes, auto tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un transporta pakalpojumu nozares vadošos uzņēmumus. Tiesvedībās administratīvajā procesā un civilprocesā Emīls ir pārstāvējis klientu intereses vairākos ar parāda piedziņu, saistību pienācīgu izpildi, kā arī laulāto kopīgas mantas sadali saistītos strīdos. Tāpat Emīls ir veiksmīgi pārstāvējis klienta intereses Satversmes tiesā, sagatavojot konstitucionālo sūdzību, uz kuras pamata tika konstatēts nesamērīgs klienta tiesību aizskārums.
Emīls ikdienā nodrošina juridisko pakalpojumu sniegšanu vienai no Latvijā zināmākajām profesionālā sporta komandām, kā arī konsultē un pārstāv klientus azartspēļu tiesību nozarē.
Pieredzi un zināšanas mediju tiesībās Emīls ir ieguvis kā dalībnieks, treneris un tiesnesis, piedaloties tiesu procesa izspēlē mediju tiesībās (Monroe E Price Media Law Moot Court Competition).
Emīls izstrādājis vairākus juridiskus atzinumus valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām, kā arī vadošajiem būvniecības, ēdināšanas, mežistrādes un azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem.

Izglītība un dalība organizācijās

2019 “Global Shapers” biedrs
2019 Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs
2018 Latvijas Universitāte, LLM
2016 Latvijas Universitāte, LLB

Valodu zināšanas: latviešu, angļu.

Publikācijas:
Jonins, E., Broks, E., “Kononov v Latvia, Appeal judgment, Case No 8600198, ILDC 1768 (LV 2004), 30th April 2004, Latvia; Supreme Court

Jonins, E., “Ar izpildvaras pilnvaru nodošanu Eiropas Savienības aģentūrām saistītie ierobežojumi Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā”, 10.12.2019, “Jurista Vārds”

Jonins, E., “Eiropas Savienības aģentūru izveides vēsture un to loma Eiropas Savienībā” (History of the Establishment of European Union Agencies and Their Role in the European Union), 17.09.2019., “Jurista Vārds”

Jonins, E., “Kā līdz šim darbojas daudz aprunātais Vācijas sociālo tīklu likums jeb NetzDG?”, cilvēktiesības.info, 2018

Intereses

Emīls ir aktīva dzīvesveida piekritējs, jo sports Emīlam sniedz līdzsvara sajūtu piesātinātajā un aktīvajā ikdienā. Tādēļ savu brīvo laiku Emīls bieži pavada sportojot, piemēram, skrienot vai spēlējot basketbolu. Tāpat Emīls lielu daļu sava brīvā laika velta jauno studentu sagatavošanai dalībai starptautiskajās un nacionālajās tiesu procesa izspēlēs, kā arī līdzdarbojas jauniešu organizācijas “Global Shapers” īstenotajā jauniešu mentoringa programmā “Karjernīca”.